Píšte alebo volajte prosím

Ideálne priamo na

tomasporubsky@vernus.sk alebo volajte 0915 555 403

T O M Á Š  P O R U B S K Ý

R e a l i t n ý  m a k l é r

Pomáham ľuďom pomocou moderných marketingových techník predať nehnuteľnosť rýchlejšie a za viac peňazí, ako by to dokázali sami. O predaji nehnuteľnosti prednášam, školím, píšem články. A robím to rád. 

Chcete ma poznať ešte bližšie? Tak si ma 

načítajte

Tomáš Porubský - Vernus

Michal nad Žitavou 205

941 62 Michal nad Žitavou

 

IČO: 50 938 461

DIČ: 083593511

 

Číslo účtu: SK35 1100 0000 0029 3124 8791

 

OU-NZ-OZP-2017/009965-2

č. živnostenského registra 440-36679