Obchodné podmienky

Pri platbách v súvislosti s touto web stránkou súhlasíš s týmito podmienkami.

Podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je prevádzkovateľ tejto stránky a to spoločnosť PORUBSKY Real Estate s.r.o., so sídlom na adrese Mikova Ves 4739/6, IČO: 53 873 548, DIČ 2121515627, IČ DPH: SK2121515627 telefónne číslo 0915 555 403, email: tomas@tomasporubsky.sk.

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.).

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané.

Čítaním informácií na tomto webe súhlasíte, že akékoľvek použitie informácií z tréningových materiálov a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo Vašich rukách a autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. V článkoch môžete nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením nášho názoru k tejto tematike.

Platby je možné uskutočňovať okamžite cez platobnú bránu spoločnosť GOPAY s.r.o. so sídlom Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, či bežným bankovým prevodom s uvedením variabilného symbolu či na dobierku. Tiež je možné požiadať o vystavenie faktúry. Za všetky služby sa platí vopred. Ceny platia v deň zobrazenia na web stránke.

Zákazník má právo na odstúpenie od zmluvy vždy do 30 dní od zakúpenia akéhokoľvek produktu či kurzu na stránke www.tomasporubsky.sk, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote email o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu.

V prípade objednania čohokoľvek z tejto stránky dávate súhlas k uchovaniu a spracovaniu kontaktného e-mailu do našich databáz za účelom vysporiadania platby a splnenia povinností vyplývajúcich z tejto transakcie. Tento súhlas možno kedykoľvek odvolať cez kontaktnú stránku a nemožno bez neho využívať žiadnu časť tejto stránky.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1. 2023. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

Fakturačné údaje 

PORUBSKY Real Estate s.r.o.

Mikova Ves 4739/6

949 01 Nitra

 

IČO: 53 873 548

DIČ: 2121515627

IČ DPH: SK2121515627

 

Číslo účtu: SK03 1100 0000 0029 4010 3236

 

Oddiel: Sro | Vložka číslo: 54735/N

 

Mobil: +421 915 555 403

e-mail: tomas@tomasporubsky.sk

Najlepší realitný maklér Bratislava

Prevádzkovateľ stránky

Tomáš Porubský

Mobil: +421 915 555 403

e-mail: tomas@tomasporubsky.sk

Najlepší realitný maklér Bratislava